Avaleht   Metoodikakeskus   Tööplaan 2022 a

Tööplaan 2022 a

Narva Metoodikakeskuse

tööplaan 2022 a.

 (I. poolaasta)

1

Laenutatava metoodilise materjalide infopäev.

Narva l/a Päikene

19.02.2022

kell 10.00-12.00

Pr.H. Adamovits

Pr. J. Murd

2

Eestikeelsed liikumismängud lasteaedade liikumisõpetajatele.

Narva l/a Päikene

17.03.2022

kell 13.00

Pr. Kissin

3

Keeleõppe metoodika. Keeleõpet tõhustavad nipid lihavõtte aja planeerimisel

Narva l/a Päikene

31.03 2022

kell 13.00

Pr.H. Adamovits

4

Smart tahvlil tegevustundide loomine.

Narva l/a Päikene

25.04-26.04.2022

kell 13.00

Pr. S Vissarionova

5

Laenutatava metoodilise materjalide infopäev ja koolitusvajaduse väljaselgitamine.

Narva l/a Päikene

13.09.2022

kell 13.00

Pr.H. Adamovits

Pr. J. Murd

6

Sujuv üleminek lasteaiast kooli: ideed ja metoodilised lahendused (aasta enne kooli)

 

Narva l/a Päikene

30.09.2022

kell 13.00

Logoserv Koolitus

Hr. E. Lanvee

7

Matemaatilise algteadmiste õpetamise lasteaias Nemi plokkide abil.

Narva l/a Päikene

12.10.2022

kell 13.00

Nemi materjalide autor (Poola RV)

8

Muusika keeleõppe toetajana (avatud tund)

Narva l/a Päikene

oktoober

Pr.L. Müller

9

Eestikeelsete Qobo robotite kasutamine eesti keele õpetamisel.

Narva l/a Päikene

november 2022

Narva Lasteaed Päikene õpetaja

Pr. A.Zagorulko

 Tegevusplaani võib praktilises töökäigus lisanduda veel üritusi .

Jekaterina Murd

Narva Metoodikakeskuse

koordinaator