Avaleht   Metoodikakeskus   Tööplaan 2021.a

Tööplaan 2021.a

Narva Metoodikakeskuse

tööplaan 2021a.

Nr Ürituse nimetus Koht Läbiviija
1 Mängin ja õpin: eeltöö matemaatika õppimiseks lasteaias. Narva l/a Päikene Logoserv Koolitus

Hr. E. Laanvee

2 Muinasjuttude kasutamine keeleõppes. Narva l/a Päikene Tallinna Tähekese lasteaia eesti keele õpetaja

L. Maiberg

3 Keeleõppe metoodika. Keeleõpet tõhustavad nipid (jätkukursus) Narva l/a Päikene H. Adamovits
4 Praktilised nipid eesti keele sõnavara õppimisel ja kinnistamisel lasteaias muusikaga. Narva l/a Päikene Vanalinna Riigikooli muusikaõpetaja

Pr. N. Toiker

5 Loovmäng ja loovtants eesti keele õppimises. Narva l/a Päikene Lasteaed Punamütsike liikumisõpetaja (eesti lasteaed)

Pr. J. Kissin

6 Sõnavara ja suhtlusoskuse õpetamise mängulised õpetamisvõtted. Narva l/a Päikene Enesearengu- ja Õpetajakoolitused

Selged Sihid

Pr. K.Viil

7 Sujuv üleminek lasteaiast kooli: ideed ja metoodilised lahendused(aasta enne kooli) Narva l/a Päikene Logoserv Koolitus

Hr. E. Lanvee

8. Ümarlaud 1. klassi õpetajate ja lasteaia keelekümbluse õpetajatega (mai) Narva l/a Päikene Metoodikakeskuse koordinaator

Pr. J. Murd

9 Robomiku LEGO Education SPIKE Prime seminar Narva l/a Päikene Estrotech OÜ

Hr. Rauno Unt

10 Eestikeelsete Qobo robotite kasutamine eesti keele õpetamisel. Narva l/a Päikene Narva Lasteaed Päikene õpetaja

Pr. A.Zagorulko

 Tegevusplaani võib praktilises töökäigus lisanduda veel üritusi .

Jekaterina Murd

Narva Metoodikakeskuse

koordinaator