Avaleht   Metoodikakeskus   Tööplaan 2021.a

Tööplaan 2021.a

Narva Metoodikakeskuse

tööplaan

Nr Ürituse nimetus Koht Läbiviija
1 Integreeritud õppetegevused Narva lasteaialt „Päikene“.

Hommikuring: Kevad ja sissejuhatus teemasse Lihavõtted (osaline keelekümblus)

Hommikuring. Kevad ja sissejuhatus teemasse Lihavõtted (osaline keelekümblus)

Filmi- Tähtpäevad ja lihavõtted baasil kõne arendamine (osaline keelekümblus)

Kasutades SMART-tahvlit teemal Kevad ja lihavõtted kõne arendamine (osaline keelekümblus)

Kasutades SMART-lauda teemal Kevad ja lihavõtted kõne arendamine(osaline keelekümblus)

Kana, Kukk ja lihavõttejänes külas Narva Lasteaed Päikene 6-7 aastatel lastel.(Osaline keelekümblus)  

     07.04.2021

digikeskkond

Narva lasteaed Päikene

J.Zuravljova

J.Gontsarova

2 Lood  keeleõppes.  26.08.2021

kell 14.00

Narva l/a Päikene

Tallinna Tähekese lasteaia eesti keele õpetaja

L. Maiberg

3 Mängin ja õpin: eeltöö matemaatika õppimiseks lasteaias. 22.09.2021

kell 12.30-14.00

Narva l/a Päikene

Logoserv Koolitus

Hr. E. Laanvee

4 Eestikeelsete robotite kasutamise  võimalused lasteaia õppetegevuses. 28.10.2021

kell 13.00-14.30

Narva l/a Päikene

Estrotech  OÜ

Hr. Rauno  Unt

5 Praktilised nipid eesti keele sõnavara õppimisel ja kinnistamisel lasteaias muusikaga. Narva l/a Päikene Vanalinna Riigikooli muusikaõpetaja

Pr. N. Toiker

6 Loovmäng ja loovtants eesti keele õppimises. Narva l/a Päikene Lasteaed Punamütsike liikumisõpetaja (eesti lasteaed)

Pr. J. Kissin

7 Sõnavara ja suhtlusoskuse õpetamise mängulised õpetamisvõtted. Narva l/a Päikene Enesearengu- ja Õpetajakoolitused

Selged Sihid

Pr. K.Viil

8 Sujuv üleminek lasteaiast kooli: ideed ja metoodilised lahendused(aasta enne kooli) Narva l/a Päikene Logoserv Koolitus

Hr. E. Lanvee

9 Ümarlaud 1. klassi õpetajate ja  lasteaia keelekümbluse õpetajatega (mai) Narva l/a Päikene Metoodikakeskuse koordinaator

Pr. J. Murd

10 Keeleõppe metoodika. Keeleõpet tõhustavad nipid (jätkukursus) Narva l/a Päikene H.Adamovits
11 Eestikeelsete Qobo robotite kasutamine eesti keele õpetamisel. Narva l/a Päikene Narva Lasteaed Päikene õpetaja

Pr. A.Zagorulko

 

Tegevusplaani võib praktilises töökäigus lisanduda veel üritusi .

Jekaterina Murd

Narva Metoodikakeskuse

koordinaator