Avaleht   Metoodikakeskus   Tööplaan 2017.a

Tööplaan 2017.a

TÖÖPLAAN

2017.a. (veebruar-detsember)

Ürituse nimetus Aeg Läbiviija Foto
1 Iseseisvuspäeva tähistamise kogemused lasteaias.

( õpetajalt-õpetajale- PRAKTIKUM)

21.veebruar L/A “Päikene”

Lilian Loitsits

 

 

Foto

2 Muusika-ja liikumisõpetajate koolitus. 12.aprill

12.00-15.30

Kadri Toomeste  

Foto

3 Õppevahendite kasutamine keeleõppe toetajana. 16. mai

12.00-15.15

Malle Trummal  

Foto

4 Kõneravi 14. juuni

13.00-14.30

 

Foto

5 Lauldes on õppimine tore! 12.september

9.00-12.00

Lea Maiberg

Natalja Ljunova

 

 

 Foto
6 Õpetajate sügiskool. 14.-15. november Keelekümblusekeskus
7 Teabepäev (ümarlaud)  tööplaani koostamiseks 2017/2018.

 

30. november  Koordinaator

 

8 Juhtide ja koordinaatorite koostööseminar. 12. detsember Keelekümblusekeskus
9 Õppesõit. detsember Koordinaator

Heli Adamovits

 

10 Metoodikakeskuse sisuline-ja finantsaruanne. 21.detsember Koordinaator

Heli Adamovits