Avaleht   Metoodikakeskus   Tööplaan 2020.a

Tööplaan 2020.a

Narva Metoodikakeskuse

tööplaan 2020.a.

Narva Metoodikakeskuse

tööplaan 2020.a.

Nr Ürituse nimetus Aeg Koht Läbiviija
1 Lugema õppimise näited ja harjutused täissõnameetodil. 7.02.2020

kell 13.00-16.00

Narva l/a Päikene E. Laanvee
2 Muinasjuttude kasutamine keeleõppes. 13.03.2020

kell 10.00-13.00

Narva l/a Päikene L. Maiberg
3 Õuesõppe võimalused keele ja kõne arendamisel. 03.09.2020

kell 09.00-11.30

Narva l/a Päikene E. Laanvee
4 Ajaleht võõrkeeletunnis 29.09.2020

kell 10.00-12.00

Narva l/a Punamütsike K.Viil
5 Õppematerjalide koostamine esitluseks Smart tahvlil (I osa). 10.10.2020

kell 10.00-12.00

Narva l/a Päikene S.Vissarionova
6 Õppematerjalide koostamine esitluseks Smart tahvlil (II osa). 17.10.2020

kell 10.00-12.00

Narva l/a Päikene S.Vissarionova
7 Õppematerjalide koostamine esitluseks Smart tahvlil (III osa). 24.10.2020

kell 10.00-12.00

Narva l/a Päikene S.Vissarionova
8 Õppematerjalide koostamine esitluseks Smart tahvlil (IV osa). 31.10.2020

kell 10.00-12.00

Narva l/a Päikene S.Vissarionova
9 Loovmäng ja loovtants eesti keele õppimises. november 2020

kell 13.30-15.00

Narva l/a Päikene J. Kissin

 

Tegevusplaani võib praktilises töökäigus lisanduda veel üritusi .

Jekaterina Murd

Narva Metoodikakeskuse

koordinaator

 

Tegevusplaani võib praktilises töökäigus lisanduda veel üritusi .

Jekaterina Murd

Narva Metoodikakeskuse

koordinaator