Avaleht   Metoodikakeskus   Tööplaan 2019.a

Tööplaan 2019.a

Narva Metoodikakeskuse

tööplaan 2019 a.

Nr Ürituse nimetus Aeg Koht Läbiviija
1 Organisatoorne koosolek keeleõppe-metoodika kursusele.

 

09.01.2019

kell 13.30-15.00

Narva l/a Päikene  

H. Adamovits

J. Murd

2 Keeleõppe metoodika.

Hommikuringi-õhturingi läbiviimisel soovituslikud töövõtted vanuseti teemadel: ilm, riietus, kehaosad, nädalapäevad +tegevused, foneetika -liisusalmid ja liikumispausid

30.01.2019

kell 13.30-15.00

Narva l/a Päikene  

H. Adamovits

3 Keeleõppe metoodika.

1) 4-aastaste ja 6-aastaste laste õhturingi avatud vaatlus;

2)Vastlapäeva tähistamisega seotud tegelused valdkondades:

-keel ja kõne;

-peenmotoorika arendamine ja matemaatika algteadmised;

– käeline tegevus;

ja temaatilised liisusalmid.

27.02.2019

kell 15.30-17.00

Narva l/a Päikene  

H. Adamovits

J. Zuravljova

I. Jefimova

4 Keeleõppe metoodika.

1)Tutvumine lasteaed Päikene õpetajate koostatud interneti keskkonnas asuva õppevaraga teemadel: Aastaajad (vene ja eesti keeles)

2)Töötuba- PLAY-maisi võimalustest töös lastega.

27.03.2019

kell 13.30-15.00

Narva l/a Päikene H. Adamovits

S.Vissarionova

I.Jefimova

N.Sizova

5 Kõnearenduslikud mängud ja õppevahendid väikelastele.

1)Õppemäng värvide tundmaõppimiseks.

2)Õppemäng mustrite tundmaõppimiseks.

3)Õppemäng kehaosade õppimiseks.

4)Õppemäng sõnaühendite moodustamiseks.

5)Õppemäng lausete moodustamiseks

17.04.2019

kell 13.00-15.00

Narva l/a Päikene                      M.Trummal
6 Keeleõppe metoodika.

1)Tutvumine uute  õppetööd hõlbustavate ja MK-s laenutuses olevate materjalidega;

2)Integreeritud õpitegevuse planeerimine seoses Emade päeva tähistamisega.

30.04.2019

kell 13.30-15.00

Narva l/a Päikene H. Adamovits
7 Keeleõppe metoodika.

Lugema õpetamine täissõna meetodit kasutades.

29.05.2019

kell 13.30-15.00

Narva l/a Päikene H. Adamovits
8 Avatud tegevused koolieelikute rühmas. Metoodilised võtted hommiku-või õhturingi läbiviimisel osalise keelekümbluse rühmas. 30.09.2019

kell 13.30-15.00

Narva l/a Päikene H. Adamovits

I.Jefimova

9 Infotehnoloogia ja koostöö ( I. osa)

 

09.10.2019

kell 13.30-16.45

Narva l/a Päikene N. Hramtsova
10 Infotehnoloogia ja koostöö ( II. osa)

 

23.10.2019

kell 13.30-16.45

Narva l/a Päikene N. Hramtsova
11 Infotehnoloogia ja koostöö ( III. osa)

 

30.10.2019

kell 13.30-16.45

Narva l/a Päikene N. Hramtsova
12 Õpetaja loob ja jagab (I. osa) 11.11.2019

kell 13.30-16.45

Narva l/a Päikene N. Hramtsova
13 Õpetaja loob ja jagab (II. osa) 22.11.2019

kell 13.30-16.45

Narva l/a Päikene N. Hramtsova
14 Õpetaja loob ja jagab (III. osa) 04.12.2019

kell 13.30-16.45

Narva l/a Päikene N. Hramtsova

Tegevusplaani võib praktilises töökäigus lisanduda veel üritusi .