Avaleht   Dokumendid   Sisenevad

Sisenevad

 Kuupäev Saatja nr. Kellelt  Kirja pealkiri
 08.03.2018  1.1-2/18/106 Haridus- ja Teadusministeerium Haldusjärelevalve teostamine Narva Lasteaias Päikene
 05.03.2018  7.2-9.3/4071-2  Päästeamet Vastus enesekontrolli tuleohutusaruande esitamisele.
 02.03.2018 Narva linna Sotsiaalabiamet Järelepärimine  lapse kohta
 20.02.2018  Terviseamet Tervisekaitsenõuded ujulale, basseinidele ja veekeskustele.
 12.02.2018  Ida-Virumaa Veterinaarkeskus Kontrollakt nr 03-260-18/010
 16.01.2018  3.1-18/228  Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond Asutuse nõuded ja kohustised
 02.01.2018  1.1-8/5  Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond  Puhkusekohustuste ja nõuete inventuurseisuga 31.12.2017.a.
 18.10.2017  990-k  Narva Linnavalitsus Narva Lasteaia Päikene hoolekogu koosseisu kinnitamine