Avaleht   Dokumendid   Väljuvad

Väljuvad

Kuupäev Saatja nr. Kellele Kirja pealkiri
 23.03.2018  EKIS Taotlus administraatori ja kasutajate määramiseks
 9.03.2018 Narva linna Sotsiaalabiamet Järelepärimine  lapse kohta
 28.02.2018  Päästeamet Enesekontrolli tuleohutusaruanne 2017 a.
 22.02.2018  Terviseamet Tervisekaitsenõuded ujulale, basseinidele ja veekeskustele.
 22.02.2018 Ida-Virumaa Veterinaarkeskus  Kontrollakt nr 03-260-18/010
  9.02.2018   4-A  Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond Ümberpaigutus 2018.a. eelarve lõikes Kultuuriosakonna Raamatupidamisteenistus
5.02.2018  3-A  Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond  Arengukava täitmise 2017. aasta aruanne.
 5.02.2018   2-A  Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond  Lapsed teistest omavalitsustest
 24.01.2018  1-A  Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond   Asutuse nõuded ja kohustised.
  05.01.2018  1-K   Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond  Töötajate puhkuse saldo.