Avaleht   O наc   Вакантные рабочие места

Вакантные рабочие места

Narva Lasteaed Päikene tööpakkumine

Narva Lasteaed Päikene kuulutab välja konkursi logopeedi 1,0 ametikoha täitmiseks.

Töö sisuks on:

 • laste kõneprobleemide kaardistamine;
 • kõneprobleemidega laste kõne arendamine;
 • laste kõnepuuete kõrvaldamine või leevendamine ja suhtlemisoskuse parandamine;
 • koostöö lapsevanematega;
 • õpetajate nõustamine logopeedilistes küsimustes.
 • läbiviidava töö dokumenteerimine.


Kandidaatidele esitavad nõuded:

 • vastavus HTM-I poolt kehtestatud kvalifikatsiooninõuetele;
 • riigikeele oskus  C1- tasemel

Ootused kandidaadile:
—  vastav erialane haridus ja kvalifikatsioon;
—  eesti keele oskus C1;

-eelnev töökogemus töös väikelastega;
—  hea suhtlemisoskus ja valmisolek meeskonnatööks;
—  soov enesearendamiseks.

 Konkursil osalemiseks palume esitada järgmised dokumendid:

 • avaldus konkursil osalemise kohta;
 • isikut tõendava dokumendi koopia;
 • eesti keele tasemeeksami tunnistuse koopia;
 • CV , elulookirjeldus -sh töö- või teenistuskäik või portfoolio ;
 • ametikohale esitatud nõuetele vastavust tõendavate digitaalselt allkirjastatud dokumentide koopiad;
 • muud dokumendid, mida kandidaat peab oluliseks.

Tööle asumise aeg alates 01.09.2022.

Dokumendid esitada hiljemalt 19.08.2022. a aadressil Hariduse 11, Narva 20303 või e-posti teel narvapaikene@hot.ee (märgusõnaga „Konkurss»). 

Vestlusvoor toimub aadressil  Hariduse 11, Narva, I korrus –tantsuklass.

Vestlusvooru täpsest ajast informeerime telefoni või kandidaadi e-maili teel.