Avaleht   O наc   Вакантные рабочие места

Вакантные рабочие места

Narva Lasteaed Päikene kuulutab välja avaliku konkursi

1 KEELEKÜMBLUSÕPETAJA

ametikoha täitmiseks

Narva Lasteaed Päikene tööpakkumine

  • Narva Lasteaed Päikene kuulutab välja konkursi 1 keelekümblusõpetaja ametikoha täitmiseks (koormus 1.0)

Nõudmised kandidaadile:
1. Lasteasutuse õpetaja kvalifikatsiooninõuded ja kutsestandardi 6 taseme kompetentsinõuded.
2. eesti keel emakeelena või C1 keeletase;
3. eelnev töökogemus lasteaias. (selle kohta edulugu pedagoogilisest tööst või töömapp)

Kandideerimiseks vajalikud dokumendid: CV (koos läbitud täiendkoolituste loeteluga); isikut tõendava dokumendi koopia; eesti keele C1 tasemeeksami tunnistuse koopia; haridust ja teaduskraadi kinnitava dokumendi koopia; avaldus direktori nimele

Dokumendid esitada lasteaeda hiljemalt 28. veebruariks 2019, saata tavapostiga aadressile Hariduse 11, Narva 20303   või e-posti teel narvapaikene@hot.ee (märgusõnaga «Konkurss“)

Lisateave telefonil 35 45979; 35 95599