Avaleht   Metoodikakeskus   Aruanded   2016 aasta aruanne

2016 aasta aruanne

Ürituse toimumise kuupäev Ürituse nimetus ja toimunud tegevused Osalejate arv Foto
29.02.2016 Laulumängud “ Kaks sammu sissepoole” praktikum. 21 fotod
16.03.2016 Lotte Loodusmäng L/A Punamütsike lapsed koos lastevanematega 12  fotod
10.03.2016 Eesti keele kui teise keeleõpe  häälikuõpetuse vaatevinklist. 11 fotod
12. 04.2016

 

Keelekümblusrühma lapse keelelise arengu toetamine ja hindamine  (kestvus – 2 tundi.) 10  

 

fotod

13. 04.2016

 

Keeleõpet tõhustavad mängud (läbimängimisega). 7  
20.04.2016

 

Täiskeelekümbluse rühma (L/A”Punamütsike”) lõimitud tegeluste vaatlus Hommikuring + tegevus teemal “Loomad” 10                  

fotod

19.05.2016

 

Õppefilmi  loomine . 14  
26.05.2016

 

Interaktiivsete õppevahendite kasutamine keeleõppes. 11  
2.06.2016 Kultuur ja keeleõpe=võrdväärsed partnerid. 15  
18.10.2016 Lapse vanemate toetamine laste emakeele arendamisel, kes k’ivad keelekümbluse lasteaiarühmas 14  
27.10.2016 Digipliiatsi koolitus. 22 fotod
3.11.2016 Keeleõpet tõhustavad õppematerjalid. 14 fotod