Avaleht   Rühmad   Pardikesed

Pardikesed

“Pardikesed” – osaline keelekümblusrühm

6 – 7 a. lapsed

Rühma aastakava

Õpetaja: Svetlana Savosto  (õppekeel – vene)

Keelekümblusõpetaja: Larissa Stepanova  (õppekeel – eesti)

Õpetaja abi: Antonina Barsukova

1.10.2021 Ekskursioon Narva Muuseumi

„Ööküll“ Sügisnäitus. Meisterdamine koos vanematega

16.09.2021  tutvumisekskursioon Narva Keskraamatukogusse

13.09.2021 “Kirjude sügise päevad”
08.09.2021 akende kaunistamine