Avaleht   Rühmad   Pardikesed

Pardikesed

“Pardikesed” – täiskeelekümblusrühm

6 – 7 a. lapsed

Rühma aastakava

Keelekümblusõpetaja: Regina Kolu  (õppekeel – eesti )

 

Keelekümblusõpetaja: Maria Koroleva  (õppekeel – eesti)

 

Õpetaja abi: Olga Mets

 

 

 
23.11.2023 Tutvumispidu Narva Vannalinna Põhikoolis

17.11 Muuseumis käik “Narva aeg”

 
Taaskasutatud materjalist meisterdamine
 “Metsloomad”

 

Näitus “ Muinasjutuline sügis”

20.10 rühm Pardikesed külastasid Narva muuseumi, kus toimus õppetegevus teemal “Rüütlid ja linnuses”.

06.10.2023 Ekskursioon “Minu esimene raamatukogu külastus. Olen lugeja!”

Narva muuseumi külastamine 15.09.2023

1.09.2023 Ilusat Teadmistepäevat!