Avaleht   Meist   Koolieelsesse laste vastuvõtu kord

Koolieelsesse laste vastuvõtu kord

Lapse vastuvõtmiseks meie lasteaeda:

Peavad lapsevanemad varakult panema oma lapse koolieelse lasteasutuse järjekorda, täitma vormikohase avalduse koolieelse lasteasutuse blanketil ja lisama sellele lapse sünnitunnistuse koopia. Täidetud avalduse saab kas välja trükkida ja täita ning lasteaeda tuua või võtta see lasteaiast ja kohapeal täita. Lapsevanemad on kohustatud tutvuma lasteaia kodukorra ja päevakavaga. Enne lasteaeda tulekut, teeb lapsevanem polikliinikus korda lapse meditsiinilise kaardi.

Meie lasteaiast väljaarvamiseks:

Täidab lapsevanem vormikohase lahkumisavalduse koolieelse lasteasutuse blanketil ja maksab kõik olemasolevad võlad.

Narva linna koolieelsesse munitsipaallasteasutusse laste vastuvõtu ja sealt väljarvamise kord