Meist

 

Narva  Lasteaed  Päikene on 9-rühmaline lasteaed, mis asub Narva  kesklinnas. Lasteaias on kaks sõimerühma, kus õppekeeleks on vene keel  ja seitse aiarühma, milles õppetegevus toimub alates 3-ndast eluaastast osalise keelekümblusmetoodika põhimõtteid järgides.

Lasteaias lõimuvad eesti ja vene keeled ning kultuurid, mis kajastub  ürituste aastaplaanis lähtuvalt lasteaia õppeaasta eesmärkidest, traditsioonilistest üritustest, rahvuslikest tähtpäevadest ja aastaegade rütmist.

Lasteaia põhiväärtusteks on uuendusteks ja muutusteks valmisolev professionaalne personal, kes hindab meeskonnatööd. Lasteaia igapäeva elu planeerides arvestame lapse ealisi ja individuaalseid iseärasusi ning  pedagoogiline kaader  kujundab oskuslikult laste igakülgset arengut. Seda enam, et lasteaias on loodud tänu 2008 aasta renoveerimisele erinevate võimalustega õpi-ja kasvukeskkond: tantsuklass,  laulmisklass,  arvutiklass, spordisaal, bassein, saun ning rikkalik õpi-ja kasvatustegelusi  toetav  metoodiline õppevara kogum.

Narvas võetakse kasutusele lasteaiateenuse taotluste menetlemiseks ARNO

 

Alates selle aasta oktoobrist toimub Narvas lasteaiateenuse taotlemine ja taotluste menetlemine haridusteenuste haldamise veebikeskkonnas ARNO www.arno.ee

 

Lasteaiakoha saamiseks tuleb nüüd lapsevanemal esitada taotlus iseseisvalt veebikeskkonnas ARNO või pöörduda (mugavaima või lähima) lasteaia poole, et taotluse täitmiseks siseneda asutuse juhendamisel ARNO veebikeskonda ID-kaardi, Smart-ID või Mobiil-ID abil. Samaaegselt võib endiselt kasutada ka paber- või e-taotluse esitamise võimalust: seda võib teha elektroonselt (selleks edastada digitaalse allkirjaga Kultuuriosakonna e-posti aadressile kultuur@narva.ee) või paberil (selleks allkirjastada käsitsi ning esitada Kultuuriosakonda kas isiklikult või lasteaia vahendusel). Kõik lasteaiakoha taotlused, mis on juba esitatud, edastatakse Kultuuriosakonda ning kantakse ARNO veebikeskkonda.

Arno süsteem on nüüd kõigile avalik. Link on avaldatud linna veebilehel https://www.narva.ee/koolieelsed-lasteasutused. Otselingi aadress on https://piksel.ee/arno/narva/. Peatselt peaks link Narva Arnole ilmuma ka arno.ee veebilehel.  Selleks tutvuge palun Arno keskkonna kasutusjuhendiga lapsevanemale.