Avaleht   Meist   Kodukord

Kodukord

Kinnitatud hoolekogu otsusega  21.05.2019

(protokoll nr 4)

Narva Lasteaed Päikene kodukord

Narva koolieelne lasteasustus PÄIKENE  juhindub oma tegevuses koolieelse lasteasutuse seadusest, oma lasteaia põhimäärusest, kohaliku omavalitsuse seadusandlusaktidest jt. koolieelse lasteasutuse tegevust reguleerivatest õigusaktidest ja hoolekogu otsustest
ÜLDSÄTTED
1. Lasteaia kodukorraga määratakse koolieelses lasteasutuses Päikene kehtivad        sisekorraeeskirjad. Neid peavad täitma kõik lastevanemad ja lasteaia töötajad. Lasteaia töötajate (õpetajate, teenindava personali) jaoks on kehtestatud ka töökorralduse reeglid.
2. Kodukorrast kinnipidamine tagab lasteaias töörahu ja eeldab koostööd laste, lastevanemate ja lasteaiatöötajate vahel.
3. Ettepanekuid lasteaia kodukorra täiendamiseks ja parandamiseks on õigus teha lasteaia juhtkonnal, rühmade lastevanemate esindajatel ja õppenõukogul.
4. Kodukorra muudatused ja täiendused kinnitab hoolekogu.
5. Kooleelses lasteasutuses Päikene suheldakse lugupidavalt kõikide laste, lastevanemate, õpetajate ning teiste lasteaia töötajatega. Järgitakse kultuurse käitumise reegleid.
6. Võõrastel on ilma juhtkonna loata lasteaia ruumides ja teritooriumil viibimine keelatud.
7. Lasteasuse Päikene rühmad võivad  olla ühendatud seoses laste väikese arvuga (koolivaheajal, eelpühadel, massilise haigestuse ajal)
8. Peale lapse äravõtmist grupist või jalutuskäigult lahkuvad vanemad koos lapsega lasteaia teritooriumilt (lasteaia territooriumil jalutamine on keelatud).

1.Lapse lasteaeda toomine ja koju viimine
• Lasteaed on avatud 6.30 – 18.30.
• Lasteaia telefon on 35- 459-79 (direktor).35-455-99 (õppealajuhataja) 35-955-11 (majandusalajuhataja)
1.1 Lasteaia õpetaja vastutab lapse eest ainult siis, kui laps on talle lapsevanema poolt isiklikult üle antud;
1.2 Hommikul, lapse lasteaeda toomisel, palume lapsevanemal varuda piisavalt aega, saata laps rühma ning rääkima õpetajale lapse kodustest juhtumitest, mis võivad mõjutada lapse päeva (näiteks halb uni, terviseprobleemid jne.) see aitab paremini mõista last;
1.3 Laps tuuakse lasteaeda õigeaegselt. See tähendab:
• kui laps sööb hommikusööki, siis vähemalt 5 minutit enne (hommikusöögi algus);
• kui laps ei söö hommikusööki, siis vähemalt kl. 8.45 (päevaplaanis märgitud tegevuse algus on kl. 9.00).
1.4 Lapsevanem teatab tervisetöötajale, kui laps on haigestunud või ei tule mõnel muul      põhjusel lasteaeda;
1.5 Lapsevanem teatab õpetajale, kui lapsele tuleb järele keegi teine peale ema, isa või pereliikme.
1.6  Rühma õpetaja annab  lapse täiskasvanule, kes vastutab sel ajal tema ohutuse eest. Erijuhtudel võib rühma õpetaja anda lapse alaealisele isikukule ( mitte noorem kui 14 a.) eelnevalt lasteaia direktorile esitatud lapsevanema kirjaliku avalduse alusel.
1.7  Rühma õpetaja ei anna last üle lapsevanemale või tema poolt volitatud täiskasvanud inimesele, kellel on alkoholi-, narko- vms. joobe silmanähtavad märgid;
1.8  Kui te tulete lapsele järele, võtke kindlasti õpetajaga kontakt ja lapsega lahkudes jätke rühmatöötajaga isiklikult hüvasti.
1.9  Kui lapsele ei ole järgi tuldud kella 18.30,  viiakse laps Narva Laste Varjupaika aadressil Maslovi 3A (tel. 35 69510) ning sellest juhtumist teatatakse kohaliku omavalitsuse lastekaitse spetsialistile, kes tegeleb lapsega edasi;
1.10 Tutvuma pidevalt rühma infotahvlil teadetega ja infoga lasteaia kodulehel    www.paikene64.ee
1.11 Teavitama lasteaeda, kui laps haigestub nakkushaigusesse.

 1. Lapse tervis
  2.1 Lasteaeda võetakse vastu ainult terved ja puhtad lapsed.
  2.2 Haige lapse hoiukoht on kodu. Palavikuga, köhaga, nohuga ja halva enesetundega ei jaksa laps lasteaias olla, samuti on oht nakatada teisi lapsi.
  2.3 Kui laps haigestub lasteaias,  võetakse lapsevanemaga koheselt ühendust.
  2.4 Vastavalt Eesti Vabariigi seadusele ei anna rühma õpetaja lasteaias vanema poolt kaasa pandud ravimeid, ega luba ka lapsel neid iseseisvalt võtta.

2.4.1. Erandiks on kroonilised haigused, ent siis peab  lapsevanem  esitama lasteaia tervise- töötajale arsti ettekirjutuse ja avalduse direktori nimele, sel juhul organiseeritakse lapsele rohu manustamine.
2.5 Rühma õpetajal on õigus mitte vastu võtta last, kellel esinevad järgmised haigustunnused: silmapõletik, lööve, tugev vesine nohu, tugev köha, palavik, kõhulahtisus jne.
2.6 Võimalusel tuleks  last ka peale haigust hoida mõnda aega kodus, sest sel ajal on laps vastuvõtlik nakkustele.
2.7 Pärast haigust ( kui laps on puudunud enam kui 10 päeva) tuleb laps lasteaeda vaid täiesti tervena perearsti tõendiga. Muul põhjusel palume lapsevanemal teha eelnevalt rühma õpetajaga puudumise kokkuleppe.  Lapsevanem teatab tervisetöötajale või rühma õpetajat, kui laps  ei tule mõnel muul põhjusel lasteaeda.

 1. Lapse riietus ja hügieen
  3.1 Lapsele hea enesetunde tagamiseks tuuakse laps lasteaeda puhtana (pestud, juuksed korrastatud, sõrme- ja varbaküüned lõigatud jne).
  3.2  Lapsele tagatakse lasteaias lapsevanema poolt puhaste  ja tervete  riietega (k.a. jope ja saabaste lukud) Õueriided peavad vastama  ilmastikule ning taskus peavad olema  salvrätid nina pühkimiseks.
  3.3 Selleks et oleks võimalik tantsida ja vabalt liikuda lasteasutuse ruumides kannab laps mugavaid ja hästi jalaspüsivaid vahetusjalatseid, mille jalga panekuga ja jalast äravõtmisega võiks isegi väiksem laps ise hakkama saada ja mis ei ole ohtlikud treppidest käimisel. Toa vahetusjalanõud peaksid olema sandaalid, mitte pehme tallaga või lahtise kannaga sussid või “plätud”.
  3.4 Suveperioodil on vajalik õueskäimiseks õhuke müts, mis kaitseb last päikese eest.
  3.5 Jahedamal perioodil andke kaasa tagavara õuekindad või sõrmikud mis ei karda määrdumist ja  vahetuspesu kotikeses (särgik, aluspüksid, sokid, sukkpüksid, t-särk, lühikesed püksid)
  3.6 Sõimelastel ja lastel, kellel esinevad uneajal probleemid, tuua kappi vahetuspesu ja mähkmeid piisavas koguses.
  3.7 Palume hoolt kanda, et lapse kapis oleksid pabertaskurätikud ja kamm.
  3.8 Sporditegelusteks vajab laps vahetusriideid (T-särk, lühikesed püksid).
  3.9 Kapis peab olema kotike määrdunud  riiete  jaoks.
  3.10 Et ära hoida riiete ja jalanõude kadumist ning vahetusse minemist, soovitame need varustada lapse nimega.

4.Söömine
4.1 Lasteaias on võimalik lapsel süüa 3 korda. Toidukorrad (hommikusöök, lõunasöök, õhtuoode) valib lapsevanem ise, muudatused toidukordades saab teha eelneval tööpäeval hiljemalt kl 12.00, teatades sellest rühmaõpetajale või tervishoiu töötajale. Kui lapsel on toiduallergia mingi toiduaine suhtes siis perearstilt saadud tervisetõendi alusel, mille esitab lasteaeda lapsevanem, on võimalik lapsel saada lasteaias toidu vahetamist.
4.2 Kui lapsevanem on teatanud lapse puudumisest vähemalt eelneval tööpäeval kellaks 12.00, siis arvestatakse laps toidult maha puuduma jäämise esimesest päevast. Kui lapsevanem ei teatanud lapse puudumisest siis laps seisab toidul veel 2 päeva (lapsevanem maksab toidu eest), 3-st päevast laps võtakse toidult maha automaatselt.
4.3 Päeva toidukordade maksumuse määrab lasteaia hoolekogu ja  kinnitatakse Narva Linnavalitsuse  korraldusega.
4.4  Lasteaeda ei tohi tuua  maiustusi, puuvilju ja teisi toiduaineid (ainult  eelneval kokkuleppel, kui lapsel on sünnipäev)

5 Mänguasjad ja muud kodust toodud esemed
5.1 Laps võib lasteaeda kaasa võtta oma mänguasju (mitte väga kalleid või kergesti purunevaid) kokkuleppel õpetajaga   päeval, kuid mitte mõõku, püstoleid, nuge ja teisi ohtlikke esemeid. Õpetajad ei vastuta mänguasjade eest.
5.2 Oma mänguasja kaasa võtmisel kehtib põhimõte, et “ma ei ole kade, luban ka teistel mängida minu mänguasjaga ning hoian seda hästi “.
5.3 Kodust kaasavõetud mänguasi peab olema puhas, terve ning ohutu ilma pisidetailideta.
5.4 Lasteaeda palume lapsele mitte kaasa anda mobiiltelefoni ega “häälitsevaid” mänguasju
5.5  Õpetajad ei vastuta mänguasja kadumise või purunemise eest ( ka. kiiver, jalgratas, kelk).
5.6  Õpetajad ei vastuta ehete ja juveelitoodete kadumise või purunemise eest.

5.7. Lasteaia rühmades on üks kord nädalas “mänguasjapäev“, ning sellel päeval on kõigil lastel  võimalus lasteaeda tuua oma mänguasi.

 1. Sünnipäevad.
  6.1 Lasteaias tähistame laste sünnipäevi terve lasteaia lasteperega (iga kuu viimane neljapäev).
  6.2  Soovi korral ja kokkulepel rühma õpetajaga võib  tähistada sünnipäeva rühmades. Sünnipäevalaps võib kostitada teisi lapsi  maiustustega, arvestades seejuures laste arvuga rühmas. Kostitustena ei tohi kasutada torte ja kondiitritooteid kreemiga, gaseeritud magusaid karastusjooke ja kõiki teisi tooteid, mis võivad tekitada lastel toiduallergiat.
 2. Bassein
  7.1 Lasteaias Päikene saavad lapsed mitmekülgset teenust – bassein, saun, tervislik tee.
  7.2. Basseini teenust osutatakse ainult täielikult tervele lapsele . Kaheaastaste laste   basseini külastamine toimub   aasta teisel poolel, peale  adaptasioonperioodi lõppu.
  7.3 Kui lastel on bassein, ei jaluta nad päeval.
  7.4 Laps lubatakse basseini kui temal on hommikumantel ja ujumisriided (kotis on ujumistrikoo, ujumismüts, käterätik)
  7.5. Peale haigestumist vabastatakse laps basseini külastamisest kaheks nädalaks.
  7.6 Peale lapse igakordset basseini külastamist on kohustatud lapsevanemad võtma ujumisriided ning järgmiseks ujula kasutamiseks tooma eelnimetatu lapse riidekappi. Ujula külastamisgraafik on iga rühma infostendil.
  7.7. Treeneril on õigus kõrvaldada laps keset ujumistundi, kui laps rikub ujumise ohutusnõudeid (ohtlik tsoon) ja ei allu ohutusreeglitele.
 3. Lasteaia Päikene lapsevanem
  8.1 Lasteaia Päikene lapsevanem  osaleb aktiivselt kogu lasteaia töös (tegelused, peod, ühised tööd ning lastevanemate koosolekud ja arenguvestlused jne)

8.1.1. Lapsevanemale pakutakse 2 korda aastas septembris ja mais arenguvestlused;

8.1.2. Arenguvestlus on privaatne, õpetaja ja lapsevanema vaheline vestlus:

8.1.3. Arenguvestluse ajakava kooskõlastatakse õpetaja ja lapsevanema vahel;

8.1.4. Arenguvestluse kestvus on 0,30 astronoomilist tundi.

( lasteaia laps arenguvestlusel ei osale)
8.2 Lasteaed saab lastevanematelt tagasisidet ( ankeedid, külaliste raamat ja küsitlus lasteaia leheküljel). Lastevanemad võivad anda soovitusi, arvamusi ja ideid , mida me püüame arvestada meie lasteaia töö    planeerimisel ja korregeerimisel.
8.3 Probleemide, küsimuste ja arusaamatuste tekkimisel tuleb eelkõige pöörduda rühmatöötajate poole.
8.4.  Lasteaias toimuvatest sündmustest ja aktuaalsetest probleemidest teatame Teile  www.paikene64.ee  kodulehe ja rühmas teadete stendi kaudu.
8.5. Lapsevanem tunneb  huvi oma lapse käekäigust lasteaias.

8.6. Lapsevanem suhtleb lasteaia töötajatega aupaklikult ja väärikalt.

 

 1. Lapsevanema kohustused
  9.1. Töökoha, elukoha ja telefoninumbri muutusest on lapsevanem kohustatud lasteasutusele koheselt teatama;
  9.2.  Lapsevanem peab hommikuti ja õhtuti lapse üle andma ja vastu võtma isiklikult;
  9.3.  Kui laps haigestub lasteasutuses, on lapsevanem kohustatud tulema lapsele järele direktori, tervisetöötaja või õpetaja esimesel teatamisel.
  9.4. Õigeaegselt panna laps toitlustamisele ja õigel ajal teatama lapse toidult mahaarvestamisest. Panna toitlustamisele ja arvestada toidult maha tuleb eelneval tööpäeval hiljemalt kl.12.00.
  9.5. Auto parkimisel jätma väravaesine vabaks lasteaia teenindava transpordi takistuseta sissesõiduks lasteaia maa-alale.
  9.6. Lapse puudumisel või puhkusele jäädes tulla  järele maksekviitungile  ja tasuma selle vastavalt kehtestatud korrale;
  9.7. Õigeaegselt tasuma arve (maksmise tähtaeg on jooksva kuu 20. kuupäevaks)
  9.8. Täitma lasteaias kehtestatud nõudmisi.
  9.9. Toetama võimaluste piires lapsele soodsad tingimuste loomist ja alushariduse omandamist lasteasutuses;
  9.10. Kinni pidama lasteasutuse päevakavast ja laste tervisekaitse ja tervise edendamise nõuetest.
  9.11. Lasteaeda sisenemisel kasutama fonolukku teatades lapse nime ja perekonnanime.
  9.12. Osalema 2 korda aastas lasteaia lastevanemate üldkoosolekul.

 

 1. Lasteaia juhtkonnal on õigus lapsi lasteaiast välja arvata kui:
  10.1. Lapsevanem ei ole ühe kuu jooksul arve saamisest arvates seda tasunud (alus: Narva linna koolieelsetesse lasteasutustesse laste vastuvõtu ja sealt väljaarvamise kord 14.06.2006);
  10.2. Lapsevanem ei täida lasteasutuses kehtestatud nõudmisi (ei teata õigeaegselt lapse puudumise põhjust, lapse korduv lasteaeda jätmine peale lasteaia sulgemist 18.30 jt.).
  10.3. Konfliktse situatsiooni korral on lasteaial õigus esitada probleem hoolekogu koosolekule. Kui rühmas on pingeline  olukord nii  lastel kui  ka täiskasvanutel, kui lapsevanem ei osuta tähelepanu õpetajate ja teiste vanemate kaebusele mingi lapse käitumises (agressiivsus, pidevalt haigusnähtustega laps rühmas) teiste laste suhtes ja täiskasvanutega, ropendamine jne),  siis lasteaia juhtkond soovitab lapsevanematel pöörduda spetsialistide poole, kes võib aidata last ja vanemaid.
 2. Lasteaia tasu
  11.1 Maksekviitungid saavad lapsevanemad rühmaõpetajatelt. Panevad allkirja kättesaamisel ja pärast arve tasumist.
  11.2 Osalustasu ja toiduraha makstakse eelmise kuu eest;
  11.3 Osalustasu kehtestab Narva Linnavolikogu. Osalustasu määr on  seotud miinimumpalgaga – Narva linnas moodustab see eelmise kalendriaasta miinimumpalgast 6 %. Lapsevanemal ei ole võimalust saada aastas osalustasust vabastust, see makstakse kogu aasta (12 kuu) jooksul;
  11.4 Toidupäeva maksumuse kehtestab lasteaia hoolekogu vastavalt vajadusele;
  11.5 Arved tuleb tasuda iga kuu 20. kuupäevaks vastavalt arvele.
  11.6 Kui lapsevanem on teatanud lapse puudumisest vähemalt eelneval tööpäeval kellaks 12.00, siis arvestatakse laps toidult maha puuduma jäämise esimesest päevast. Hilisemal teatamisel tuleb tasuda esimese puudumispäeva toidu eest ja toitlustamiskulu tasaarvestus tehakse puudumise teisest päevast.  Mitteteatamisel võetakse  alates 3-st päevast  laps toidult maha automaatselt.
 3. Lasteaia kollektiivpuhkus

12.1. Hoolekogu otsusega kollektiivpuhkuse ajaks, kui  teenust vajavaid lapsi on  rühma avamiseks ebapiisav arv, lasteaed asendusrühma ei loo;

12.2. Lasteaia direktor osutab abi tööl käivatele ja puhkust mitteomavatele lastevanematele teistes lasteaedades kollektiivpuhkuse perioodiks asenduskoha leidmist teises  linna lasteaias.

12.3. Kollektiivpuhus on stabiilne alates juuli keskpaigast ja  info kollektiivpuhkuse ajast on lasteaia koduleheküljel alates  jooksva õppeaasta  septembri kuust.

 1. Koostöö
  13.1 Hea koostöö õpetajate ja vanemate vahel on eelduseks, et laps tunneks ennast lasteaias turvaliselt, oleks rõõmus, õpihimuline ja leiaks palju sõpru;
  13.2 Kõik lasteaia töötajad  on üks meeskond, kes toetab lapsevanemaid laste kasvatamisel ja õpetamisel;
  13.3 Lapsevanematelt ootame aktiivset osalemist, tagasisidet, ettepanekuid ja ideid lasteaiaelu põnevamaks muutmisel.
 2. Isikuandmete kaitse seadusest tulenevad andmekaitsetingimused

14.1. Lasteaed juhindub isikuandmete töötlemisel kehtivatest isikuandmete reguleerivatest õigusnormidest;

14.2. Narva Lasteaed Päikene andmekaitse kontaktisik, kelle poole pöörduda lasteaia andmekaitse küsimuste lahendamiseks on lasteaia asjaajaja Jekaterina Murd- katerinamurd@mail.ru

 

Alus:  Koolieelse lasteasutuse seadus § 9(1);(2); (3).

Rahvatervise seadus § 5 1); 2). § 6   5).

Isikuandmete kaitse seadus § 4 (1); (2); (3).

Narva Lasteaed Päikene põhimäärus