Avaleht   Meist   Kodukord

Kodukord

Kinnitatud lasteaia Päikene juhataja Heli Adamovits
vastavalt  hoolekogu otsusele ( 09.02.2011 protokoll nr 3)

Narva koolieelse lasteasustuse Päikene kodukord

Narva koolieelne lasteasustus PÄIKENE  juhindub oma tegevuses koolieelse lasteasutuse seadusest, oma lasteaia põhimäärusest, kohaliku omavalitsuse seadusandlusaktidest jt. koolieelse lasteasutuse tegevust reguleerivatest õigusaktidest.
ÜLDSÄTTED
1. Lasteaia kodukorraga määratakse koolieelses lasteasutuses Päikene kehtivaid        sisekorraeeskirju. Neid peavad täitma kõik lastevanemad ja lasteaia töötajad. Lasteaia töötajate (õpetajate, teenindava personali) jaoks on kehtestatud ka töökorralduse reeglid.
2. Kodukorrast kinnipidamine tagab lasteaias töörahu ja eeldab koostööd laste, lastevanemate ja lasteaiatöötajate vahel.
3. Ettepanekuid lasteaia kodukorra täiendamiseks ja parandamiseks on õigus teha lasteaia juhtkonnal, rühmade lastevanemate esindajatel ja õppenõukogul.
4. Kodukorra muudatused ja täiendused kinnitab hoolekogu.
5. Kooleelses lasteasutuses Päikene suheldakse lugupidavalt kõikide laste, lastevanemate, õpetajate ning teiste lasteaia töötajatega. Järgitakse kultuurse käitumise reegleid.
6. Võõrastel on ilma juhtkonna loata lasteaia ruumides ja teritooriumil viibimine keelatud.
7. Lasteasuse Päikene rühmad võivad  olla ühendatud seoses laste väikese arvuga (koolivaheajal, eelpühadel, massilise haigestuse ajal)
8. Peale lapse ära võtmist grupist või jalutuskäigult lahkuvad vanemad koos lapsega lasteaia teritooriumilt (lasteaia territooriumil jalutamine on keelatud).

1.Lapse lasteaeda toomine ja koju viimine
• Lasteaed on avatud 6.30 – 18.30.
• Lasteaia telefon on 35- 459-79 (juhataja).35-455-99 (õppealajuhataja) 35-955-11 (majandusalajuhataja)
1.1 Lasteaia õpetaja vastutab lapse eest ainult siis, kui laps on talle lapsevanema poolt isiklikult üle antud;
1.2 Hommikul, lapse lasteaeda toomisel, palume lapsevanemal varuda piisavalt aega, saata laps rühma ning rääkida õpetajale lapse kodustest juhtumitest, mis võivad mõjutada lapse päeva (näiteks halb uni, terviseprobleemid jne.) see aitab paremini mõista last;
1.3 Laps tuuakse lasteaeda õigeaegselt. See tähendab:
• kui laps sööb hommikusööki, siis vähemalt 5 minutit enne (hommikusöögi algus);
• kui laps ei söö hommikusööki, siis vähemalt kl. 8.45 (päevaplaanis märgitud tegevuse algus on kl. 9.00).
1.4 Lapsevanem teatab rühma, kui laps on haigestunud või ei tule mõnel muul      põhjusel lasteaeda;
1.5 Lapsevanem teatab õpetajale, kui lapsele tuleb järele keegi teine peale ema, isa või pereliikme.
1.6  Rühma õpetaja annab  lapse täiskasvanule, kes vastutab sel ajal tema ohutuse eest. Erijuhtudel võib rühma õpetaja anda lapse alaealisele isikukule ( mitte noorem kui 12 a.) eelnevalt lasteaia juhatajale esitatud lapsevanema kirjaliku avalduse alusel.
1.7  Rühma õpetaja ei anna last üle lapsevanemale või tema poolt volitatud täiskasvanud inimesele, kellel on alkoholi-, narko- vms. joobe silmanähtavad märgid;
1.8  Kui te tulete lapsele järele, võtke kindlasti õpetajaga kontakt ja lapsega lahkudes jätke rühmatöötajaga isiklikult hüvasti.
1.9  Kui lapsele ei ole järgi tuldud kella 18.30, laps viiakse Narva Laste Varjupaika aadressil Maslovi 3A (tel. 35 69510) ning sellest juhtumist teatatakse kohaliku omavalitsuse lastekaitse spetsialistile, kes tegeleb lapsega edasi;
1.10 Tutvuge pidevalt rühma infotahvlil teadetega ja infoga lasteaia kodulehel www.paikene64.ee
1.11 Teavitage lasteaeda, kui laps haigestub nakkushaigusesse.

2. Lapse tervis
2.1 Lasteaeda võetakse vastu ainult terved ja puhtad lapsed.
2.2 Haige lapse hoiukoht on kodu. Palavikuga, köhaga, nohuga ja halva enesetundega ei jaksa laps lasteaias olla, samuti on oht nakatada teisi lapsi.
2.3 Kui laps haigestub lasteaias,  võetakse lapsevanemaga kohe ühendust.
2.4 Vastavalt Eesti Vabariigi seadusele ei anna rühma õpetaja lasteaias vanema poolt kaasa pandud ravimeid, ega luba ka lapsel neid iseseisvalt võtta. Erandiks on kroonilised haigused. Lapsevanem peab esitama lasteaia terviseedenduse töötajale arsti ettekirjutuse, sel juhul organiseeritakse lapsele rohu võtt.
2.5 Rühma õpetajal on õigus mitte vastu võtta last, kellel esinevad järgmised haigustunnused: silmapõletik, lööve, tugev vesine nohu, tugev köha, palavik, kõhulahtisus jne. Ka köha ja nohu on haigus, mis kurnab ja väsitab last ning levib edasi.
2.6 Võimalusel hoidke last ka peale haigust mõnda aega kodus, sest sel ajal on laps vastuvõtlik nakkustele.
2.7 Pärast haigust tuleb laps lasteaeda vaid täiesti tervena perearsti tõendiga. Muul põhjusel palume lapsevanemal teha eelnevalt rühma õpetajaga puudumise kokkuleppe. Kui laps pudub teiesel põhjusel rohkem kui 10 kalendripäeva peab olema ka perearsti tõend. Lapsevanem teatab rühma, kui laps  ei tule mõnel muul põhjusel lasteaeda.

3. Lapse riietus ja hügieen
3.1 Lapsele hea enesetunde tagamiseks palume tuua laps lasteaeda puhtana (pestud, juuksed korrastatud, sõrme- ja varbaküüned lõigatud jne).
3.2 Palun tooge laps lasteaeda puhaste ja tervete riietega (k.a. jope ja saabaste lukud) Õuesriided peavad vastama  ilmastikule ning taskus peavad olema  salvrätid nina pühkimiseks.
3.3 Selleks et oleks võimalik tantsida ja vabalt liikuda lasteasutuse ruumides kannab laps mugavaid ja hästi jalaspüsivaid vahetusjalatseid, mille jalga panekuga ja jalast äravõtmisega võiks isegi väiksem laps ise hakkama saada ja mis ei ole ohtlikud treppidest käimisel. Toa vahetusjalanõud peaksid olema sandaalid, mitte pehme tallaga või lahtise kannaga sussid või “plätud”.
3.4 Suveperioodil on vajalik õueskäimiseks õhuke müts, mis kaitseb last päikese eest.
3.5 Jahedamal perioodil andke kaasa tagavara õuekindad või sõrmikud mis ei karda määrdumist ja  vahetuspesu kotikeses (särgik, aluspüksid, sokid, sukkpüksid, t-särk, lühikesed püksid)
3.6 Sõimelastel ja lastel, kellel esinevad uneajal probleemid, tuua kappi vahetuspesu ja mähkmeid piisavas koguses.
3.7 Palume hoolt kanda, et lapse kapis oleksid pabertaskurätikud ja kamm.
3.8 Sporditegelusteks vajab laps vahetusriideid (T-särk, lühikesed püksid).
3.9 Kapis peab olema kotike määrdunud  riiete  jaoks.
3.10 Et ära hoida riiete ja jalanõude kadumist ning vahetusse minemist, soovitame need varustada lapse nimega.

4 Söömine
4.1 Lasteaias on võimalik lapsel süüa 3 korda. Toidukorrad (hommikusöök, lõunasöök, õhtuoode) valib lapsevanem ise, muudatused toidukordades saab teha eelneval tööpäeval hiljemalt kl 12.00, teatades sellest rühmaõpetajale või tervishoiu töötajale. Kui lapsel on toiduallergia mingi toiduaine suhtes siis perearstilt saadud tervisetõendi alusel, mille esitab lasteaeda lapsevanem, on võimalik lapsel saada lasteaias toidu vahetamist.
4.2 Kui lapsevanem on teatanud lapse puudumisest vähemalt eelneval tööpäeval kellaks 12.00, siis arvestatakse laps toidult maha puuduma jäämise esimesest päevast. Kui lapsevanem ei teatanud lapse puudumisest siis laps seisab toidul veel 2 päeva (lapsevanem maksab toidu eest), 3-st päevast laps võtakse toidult maha automaatselt.
4.3 Päeva toidukordade maksumuse määrab lasteaia hoolekogu ja  kinnitatakse Narva Linnavalitsuse  korraldusega.
4.4  Lasteaeda ei tohi tuua  maiustusi, puuvilju ja tj toiduaineid (ainult kui lapsel on sünnipäev)

5 Mänguasjad ja muud kodust toodud esemed
5.1 Laps võib lasteaeda kaasa võtta oma mänguasju (mitte väga kalleid või kergesti purunevaid) kokkuleppel õpetajaga, kuid mitte mõõku, püstoleid, nuge ja teisi ohtlikke esemeid. Õpetajad ei vastuta mänguasjade eest.
5.2 Oma mänguasja kaasa võtmisel kehtib põhimõte, et “ma ei ole kade, luban ka teistel mängida minu mänguasjaga ning hoian seda hästi “.
5.3 Kodust kaasavõetud mänguasi peab olema puhas, terve ning ohutu ilma pisidetailideta.
5.4 Lasteaeda palume lapsele mitte kaasa anda mobiiltelefoni ega “häälitsevaid” mänguasju
5.5  Õpetajad ei vastuta mänguasja kadumise või purunemise eest ( ka. kiiver, jalgratas, kelk).
5.6  Õpetajad ei vastuta ehete ja juveelitoodete kadumise või purunemise eest.

6. Sünnipäevad.
6.1 Lasteaias tähistame laste sünnipäevi terve lasteaiaga (iga kuu viimane neljapäev).
6.2  Soovi korral ja kokkulepel rühma õpetajaga võib  tähistada sünnipäeva rühmades. Sünnipäevalaps võib kostitada teisi lapsi  maiustustega, arvestades seejuures laste arvuga rühmas. Kostitustena ei tohi kasutada torte ja kondiitritooteid kreemiga, gaseeritud magusaid karastusjooke ja kõiki teisi tooteid, mis võivad tekitada lastel toiduallergiat.
6.3 Erajuhtudel on lubatud juhtkonna ja rühma töötajatega kokkuleppel tähistada lapse sünnipäeva rühmas kutsudes külla Klouni või teisi tegelasi lõbusa peo läbiviimiseks, mis ei riku ei selle ega  teiste rühmade päevaplaani.

7. Bassein
7.1 Lasteaias Päikene saavad lapsed mitmekülgset teenust – bassein, saun, fitotee.
7.2 Kaheaastaste laste   basseini külastamine toimub   aasta teisel poolel, peale  adaptasioonperioodi lõppu.
7.3 Kui lastel on bassein, ei jaluta nad päeval.
7.4 Laps lubatakse basseini kui temal on hommikumantel ja ujumisriided (kotis on ujumistrikoo, ujumismüts, käterätik)
7.5 Peale haigestumist vabastatakse laps basseini külastamisest kaheks nädalaks.
7.6 Peale lapse igakordset basseini külastamist on kohustatud lapsevanemad võtma ujumisriided ning järgmiseks ujula kasutamiseks tooma eelnimetatu lapse riidekappi. Ujula külastamisgraafik on iga rühma infostendil.
7.7 Treeneril on õigus kõrvaldada laps keset ujumistundi, kui laps rikub ujumis ohutusnõudeid (ohtlik tsoon).

8. Lasteaia Päikene lapsevanem
8.1 Lasteaia Päikene lapsevanem  osaleb aktiivselt kogu lasteaia töös (tegelused, peod, ühised tööd ning lastevanemate koosolekud ja arenguvestlused jne)
8.2 Lasteaed saab lastevanematelt tagasisidet ( ankeetid, külaliste raamat ja küsitlus lasteaia leheküljel). Lastevanemad võivad anda soovitusi, arvamusi ja ideid , mida me püüame arvestada meie lasteaia töö    planeerimisel ja korregeerimisel.
8.3 Probleemide, küsimuste ja arusaamatuste tekkimisel pöörduge rühmatöötajate poole.
8.4 Kui Te pole millegagi rahul, siis öelge seda avameelselt. Teid on valmis ära kuulama eelkõige rühma meeskond, hoolekogu esindaja, vajadusel ka juhataja. Igale murele saab koos rahumeelselt lahenduse leida!
8.5 Lasteaias toimuvatest sündmustest ja aktuaalsetest probleemidest teatame Teile  www.paikene64.ee  kodulehe ja rühmas teadete stendi kaudu.
8.6 Lapsevanem tunneb iga päev huvi oma lapse käekäigust lasteaias. Rühmades on välja pandud laste nädala tööd ja tegemised.

Lapsevanema kohustused
8.7  Töökoha, elukoha ja telefoninumbri muutusest on lapsevanem kohustatud lasteasutusele koheselt teatama;
8.8  Lapsevanem peab hommikuti ja õhtuti lapse üle andma ja vastu võtma isiklikult;
8.9  Kui laps haigestub lasteasutuses, on lapsevanem kohustatud tulema lapsele järele juhataja, tervishoiutöötaja või õpetaja esimesel teatamisel.
8.10 Õigeaegselt panna laps toitlustamisele ja õigel ajal teatada lapse toidult mahaarvestamisest. Panna toitlustamisele ja arvestada toidult maha tuleb eelneval tööpäeval hiljemalt kl.12.00.
8.11 Auto parkimisel jätma väravaesine vabaks lasteaia teenindava transpordi takistuseta sissesõiduks lasteaia maa-alale.
8.12 Lapse puudumisel või puhkusele jäädes tulla  järele maksekviitungile  ja tasuma selle vastavalt kehtestatud korrale;
8.13 Õigeaegselt tasuda arve (maksmise tähtaeg on jooksva kuu 20. kuupäevaks)
8.14 Täita lasteaias kehtestatud nõudmisi.
8.15 Looma lapsele soodsad tingimused arenemiseks ja alushariduse omandamiseks lasteasutuses;
8.16 Kinni pidama lasteasutuse päevakavast ja laste tervisekaitse ja tervise edendamise nõuetest.
8.17 Fonoluku kasutamisel nimetage  lapse nimi ja perekonnanimi.
8.18 Osalema 2 korda aastas arenguvestlusel, eelnevalt rühmaõpetajaga kokkulepitud ajal.

Lasteaia juhtkonnal on õigus lapsi lasteaiast välja arvata kui:
8.19 Lapsevanem ei ole ühe kuu jooksul arve saamisest arvates seda tasunud (alus: Narva linna koolieelsetesse lasteasutustesse laste vastuvõtu ja sealt väljaarvamise kord 14.06.2006);
8.20 Lapsevanem ei täida lasteasutuses kehtestatud nõudmisi (ei teata õigeaegselt lapse puudumise põhjust, lapse korduv lasteaeda jätmine peale lasteaia sulgemist 18.30 jt.).
8.21 Konflikse situatsiooni korral on lasteaial õigus esitada probleem hoolekogu koosolekule. Kui rühmas on pingeline  olukord nii  lastel kui  ka täiskasvanutel, kui lapsevanem ei osuta tähelepanu õpetajate ja teiste vanematele kaebusele oma lapse käitumise suhtes (agresiivne käitumine teiste laste suhtes ja täiskasvanutega, ropendamine jne),  siis lasteaia juhtkond soovitab lapsevanematele pöörduda spetsialiistide poole, kes võib aidata last ja vanemaid.
8.22 Kui probleeme olukord ei muutu arvata laps lasteaiast välja.

9.Lasteaia tasu
9.1 Maksekviitungid saavad lapsevanemad rühmaõpetajatelt. Panevad allkiri kättesaamisel ja pärast arve tasumist.
9.2 Osalustasu ja toiduraha makstakse eelmise kuu eest;
9.3 Osalustasu kehtestab Narva Linnavolikogu. Osalustasu määr on  seotud miinimumpalgaga – Narva linnas moodustab see eelmise kalendriaasta miinimumpalgast 6 %. Lapsevanemal ei ole võimalust saada aastas osalustasust vabastust, see makstakse kogu aasta (12 kuu) jooksul;
9.4 Toidupäeva maksumuse kehtestab lasteaia hoolekogu vastavalt vajadusele;
9.5 Arved tuleb tasuda iga kuu 20. kuupäevaks vastavalt arvele.
9.6 Kui lapsevanem on teatanud lapse puudumisest vähemalt eelneval tööpäeval kellaks 12.00, siis arvestatakse laps toidult maha puuduma jäämise esimesest päevast. Hilisemal teatamisel tuleb tasuda esimese puudumispäeva toidu eest ja toitlustamiskulu tasaarvestus tehakse puudumise teisest päevast.  Mitteteatamisel 3-st päevast võtakse laps toidult maha automaatselt.

10 Kollektiivpuhkus

10.1 Lasteaed ei võimalda kollektiivpuhkuse ajaks asendusrühma loomist teises lasteaias                                                                                            (hoolekogu otsus 30.10.2013.a.)

10.2 Kollektiivpuhus on stabiilsus alates juuli keskpaigast.

11 Koostöö
11.1 Hea koostöö õpetajate ja vanemate vahel on eelduseks, et laps tunneks ennast lasteaias turvaliselt, oleks rõõmus, õpihimuline ja leiaks palju sõpru;
11.2 Kõik lasteaia töötajad  on üks meeskond, kes aitavad lapsevatematel kasvatada ja areneda lapsi.
11.3 Lapsevanematelt ootame aktiivset osalemist, tagasisidet, ettepanekuid ja ideid lasteaiaelu põnevamaks muutmisel.

Meeldivat koostööd soovides!
Narva koolieelne lasteasutus Päikene