Avaleht   Meist

Meist

Narva  Lasteaed  Päikene on 9-rühmaline lasteaed, mis asub Narva  kesklinnas. Lasteaias on kaks sõimerühma, kus õppekeeleks on vene keel  ja seitse aiarühma, milles õppetegevus toimub alates 3-ndast eluaastast osalise keelekümblusmetoodika põhimõtteid järgides, 6-ndast eluaastast täiskeelekümblusmetoodika põhimõtteid järgides.

Lasteaias lõimuvad eesti ja vene keeled ning kultuurid, mis kajastub  ürituste aastaplaanis lähtuvalt lasteaia õppeaasta eesmärkidest, traditsioonilistest üritustest, rahvuslikest tähtpäevadest ja aastaegade rütmist.

Lasteaia põhiväärtusteks on uuendusteks ja muutusteks valmisolev professionaalne personal, kes hindab meeskonnatööd. Lasteaia igapäeva elu planeerides arvestame lapse ealisi ja individuaalseid iseärasusi ning  pedagoogiline kaader  kujundab oskuslikult laste igakülgset arengut. Seda enam, et lasteaias on loodud tänu 2008 aasta renoveerimisele erinevate võimalustega õpi-ja kasvukeskkond: tantsuklass,  laulmisklass,  arvutiklass, spordisaal, bassein, saun ning rikkalik õpi-ja kasvatustegelusi  toetav  metoodiline õppevara kogum.